POZIVNO PISMO

MEĐUNARODNI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP

“MIGRACIJE I IDENTITET: KULTURA, EKONOMIJA, DRŽAVA”

Poštovani/e.
Čast i zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je u tijeku organizacija međunarodne stručno- znanstvene konferencije pod nazivom “Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država.” Organizator skupa je Institut za migracije i narodnosti (IMIN), znanstveno-istraživačka institucija s najdužim stažem u Republici Hrvatskoj, a i u širem okruženju u istraživanju unutarnjih, vanjskih migracija, nacionalnih manjina i hrvatske dijaspore.
Ovim skupom cilj nam je promišljati o hrvatskom identitetu dvadeset sedam godina nakon osnutka hrvatske države, progovoriti o temeljnim društvenim pitanjima hrvatskog društva danas, komparirajući slične probleme država u okruženju, pitanja odnosa države, identiteta i hrvatske dijaspore, kao i Hrvata kao nacionalnih manjina, konstitutivnog naroda ili autohtone zajednice. Znanstveno-stručnim pristupom, u komparativnoj perspektivi znanstvenika i stručnjaka u regiji želimo potaknuti raspravu o odnosu nacionalnog, globalnog, europskog kroz prošlu, sadašnju i buduću perspektivu
Ovaj skup je svojevrsni nastavak međunarodnog stručno-znanstvenog skupa u organizaciji IMIN-a održanog krajem 2016. godine pod nazivom “Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: migracije, kultura, granice, države.” Potreba za organizacijom ovakvog skupa javila se kao nužnost da se nakon četrdeset godina (prvi simpozij održan je 1976. godine) ispita što se to dogodilo s nekadašnjom “jugoslavenskom dijasporom” i koliko su iseljenici doista bili uklopljeni u unificiranu nacionalnu definiciju Jugoslaveni ili su ipak nacionalni identiteti tražili put svog opstanka i egzistencije. Raspadom Jugoslavije pojavile su se i “nove nacionalne manjine” dotadašnji konstitutivni narodi. Upravo komparativno promišljanje znanstvenika i stručnjaka u regiji o ovoj vrlo važnoj temi donosi višestruke koristi i znanja o nekadašnjoj zajedničkoj dijaspori, rađanju novih nacionalnih identiteta, položaju i statusu novih i “starih”, te autohtonih nacionalnih manjina.
Ovim skupom proširujemo istraživačka pitanja stavljajući u fokus identitet i demografski potencijal/perspektivu, migracije i ekonomiju, nacionalni identitet u globalizirajućem okruženju, identitet u odnosu na migracijsku i izbjegličku krizu, nacionalni identitet naprama europskog identiteta i dr.
Pozivamo sve zainteresirane znanstvenike i stručnjake u Republici Hrvatskoj, hrvatskoj dijaspori, kao i znanstvenike i stručnjake u regiji da se prijave na skup koji će se održati od 6.-8. prosinca 2018. godine u Zagrebu. Konferencija ima međunarodni znanstveni odbor i međunarodne suorganizatore (eminentne znanstvene i stručne institucije iz Hrvatske i zemalja u regiji).
Rok za predaju sažetaka je 1. rujan 2018. godine. Sažetak rada ne smije sadržavati više od 500 znakova. Može biti napisan na hrvatskom/slovenskom/srpskom/bosanskom jeziku i isti na engleskom jeziku.
Svoje prijave i sažetke molimo slati na e-mail adresu: MI@imin.hr

  • Predviđeno vrijeme za izlaganje je 15 minuta
  • Službeni/radni jezici skupa su hrvatski, srpski, slovenski, bosanski, engleski.
  • Za prijavu teme potrebno je poslati naslov teme, sažetak do 300 riječi i 5 ključnih riječi na jednom od službenih jezika skupa i na engleskom jeziku.
  • Sažetak treba poslati u Wordovom dokumentu, font TNR, veličina 12, jednostrukog razmaka između redaka i odlomaka
  • Knjiga sažetaka radova bit će tiskana do početka rada konferencije
  • Nakon skupa bit će objavljen zbornik s recenziranim radovima.
  • Za sudjelovanje na skupu potrebno je uplatiti kotizaciju od 50 Eura ili 350 kn na račun Instituta: HR7123900011100011476 (Hrvatska poštanska banka) svrha uplate: kotizacija MI

S poštovanjem,

U ime znanstveno-organizacijskog odbora skupa

dr. sc. Marina Perić Kaselj, voditeljica