Arbitražni sud u Haagu donio je presudu o sporu između Slovenije i Hrvatske o njihovoj međusobnoj granici. S obzirom na to da se hrvatska strana povukla iz arbitraže i da slovenska strana u potpunosti priznaje ishod i sadržaj samog presude, od velike je važnosti da...

Dinamika migracije je zadnjih godina u značajnom porastu i veoma je teško je sagledati njene dugoročne razvojne posljedice. Stanovništvo Evropske unije suočava se sa jednom od najvećih migrantskih kriza, koja već duže vrijeme predstavlja najvažniji demografski, ekonomski i politički problem evropskog društva....

Korišćenje popisnih podataka u svrhu analitičkog, stručnog i naučnog zaključivanja, često je otežano zbog metodoloških izmena i novina u samim popisima, ali i zbog teritorijalnih i administrativnih promena. Od svih obeležja stanovništva obuhvaćenih popisom, podatak o nacionalnoj pripadnosti (odnosno etničkom sastavu stanovništva) i pored činjenice...

Brojni istraživači naglašavaju da je za istinsko razumijevanje međunarodnih migracija nužno da se stekne svijest o kompleksnosti proučavanog fenomena, jer bi se inače analiza cjelovite pojave raspala na više prividno odvojenih, a u stvarnosti međuovisnih i povezanih procesa, koji samo i isključivo uzeti zajedno tvore...

U dvadesetom stoljeću izbjeglice su postale važan dio međunarodne politike, ozbiljno utječući na povezanost među nacijama i državama. U Europi se od 80-ih godina 19. stoljeća broj izbjeglica znatno povećao, a ljudi su se raspršili na velike udaljenosti i na dulja razdoblja nego ikad prije....

Tolerantno odnošenje prema “drugom” i “drugačijem” podrazumeva i dijalogsa “onima pokraj nas”. Na samom početku novog milenijuma najznačajnije vrednosti postaju pluralnost, koja poštuje integritet raznih tradicija, idijaloški pristupprema drugim narodima, religijama i konfesijama. Dijalog je put ka harmoniji, proces unutar koga se neprestano smenjuju uloge...

U ovom predavanju će se provizorno raspravljati o pitanjima identitarnih procesa hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka koji su stigli na argentinsko tlo od kraja XIX do sredine XX stoljeća, uzimajući u obzir heterogenost spomenutih kontigenata u kulturnom, geografskom i jezičnom smislu, te o njihovoj percepciji...

Nikakva se pouka nije izvukla iz silnih prelazaka sjevernoafričkog i jugozapadno azijskog stanovništva morskim i kopnenim putem prema Europi 2014. i 2015. godine i velikih tragedija na tom putu koje su doživljavali migranti. Tragične slike koje su nam dolazile s Lampeduse i kopnenih europskih granica...

Sastavnice ukupnog kretanja stanovništva potrebno je proučavati u širem kontekstu kratkoročnih i dugoročnih socio-ekonomskih procesa. Razvoj našeg stanovništva obilježavaju negativni i nepovoljni demografski trendovi unazad više od četiri desetljeća, s tendencijom pogoršanja kao posljedice Domovinskog rata i nepovoljnog gospodarskog razvoja, naročito od 1990-ih do danas....

Svaka nacija se razvila kroz povijest miješanjem ljudi različitih etničkih grupa. Suradnjom, miješanjem i životom na istoj teritoriji prihvaćali su iste vrijednosti, vjerovanja, običaje, religije, jezik i stvarali jedinstvenu kulturu. Pojam identitet znači istovjetan, što se razlikuje od pojma sličan, a ima potpuno suprotno značenje...