Prof.dr.sc. Juan Carlos Radovich

Category
Sudionici

prof. dr. sc. Juan Carlos Radovich

Životopis

Juan Carlos Radovich je rođen u Buenos Airesu u obitelji hrvatskog podrijetla. Studirao je socijalnu antropologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Buenos Airesa (UBA) gdje je doktorirao. Profesor je na tom sveučilištu a na Sveučilištu Središnjeg Buenos Airesa (UNCPBA) u Olavarriji predavao je od 1991. do 2007. Na Filozofskom fakultetu u UBA-i je voditelj istraživačkog programa “Politička ekonomija i društvene granične formacije: etniciteti i područja u redefiniciji” u Institutu antropoloških znanosti, Sekcija socijalne antropologije (ICA-SEANSO). Glavni je istraživač Nacionalnog vijeća za znanstveno i tehničko istraživanje (CONICET) u Nacionalnom institutu antropologije i latinoameričku misao (INAPL). Član je Grupe za migracijske studije i identitete (GEMI). Njegova istraživačka područja su: ruralna antropologija, primijenjena antropologija, društveni utjecaj turizma na autohtone populacije, društveni utjecaj velikih brana, socijalni efekti proizvodnje plina i nafte, ruralno-urbana migracija, autohtone politike i politički pokreti u Argentini, etnički sukobi u modernom svijetu, rasizam i diskriminacija u suvremenom društvu. Bio je gostujući istraživač na mnogo sveučilišta i istraživačkih centara u Australiji, Brazilu, Čileu, Kolumbiji i Sloveniji. Autor je nekoliko knjiga, preko stotinu članaka i prezentacija te mu je dodijeljeno 11 nagrada od strane akademskih institucija i etničkih organizacija. Bio je voditelj istraživačkih projekata te mentor diplomskih i postdiplomskih studenata na nacionalnim te sveučilištima izvan Argentine.

Provizorna pitanja o procesima identiteta hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Argentini.

 

Autor: Dr. Juan Carlos Radovich
(Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras / CONICET).
radovich@retina.ar / jcradovich@gmail.com
Sažetak:
U ovom predavanju će se provizorno raspravljati o pitanjima identitarnih procesa hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka koji su stigli na argentinsko tlo od kraja XIX do sredine XX stoljeća, uzimajući u obzir heterogenost spomenutih kontigenata u kulturnom, geografskom i jezičnom smislu, te o njihovoj percepciji državnosti s obzirom na različita povijesna razdoblja u kojima su pristizali u Argentinu: Austrougarsko carstvo (do 1918.); Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca (1918-1941); Nezavisna Država Hrvatska – NDH (1941.-1945.) i Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija – SFRJ (1945-1991).

Ključne riječi: Identiteti; Hrvati; imigranti; položaj države; razlike.