Prof. dr. sc. Jugoslav Jovičić

Category
Sudionici

Prof. dr. sc. Jugoslav Jovičić

Životopis

Prof. dr. sc. Jugoslav Jovičić, rodjen je 11.03.1962 godine u Banja Luci, BiH.

Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, te je doktorirao 2007. godine na Fakultetu poslovne ekonomije u Banja Luci.

Izvanredni je profesor na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka, te bivši savjetnik ministra u Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske. Njegove osnovne aktivnosti su bile preventivna kontrola procesa u ministarstvu, te savjetovanje ministra.

Od 2012. godine prof. dr.sc. Jovičić je profesor i direktor instituta za menadžment i poslovnu ekonomiju na Univerzitetu u Travniku.

Od 2003. godine  je predstavnik za Jugoistočnu Europu za TC team Consult Group.

Prof. dr. sc. Jugoslav Jovičić je bio dekan Fakulteta za poslovne i financijske studije u Banjaluci od 2009. do 2012. godine. Ambasador  je Bosne  i Hercegovine za United National Organizations, OSCE i International Organization u Beču

 

UTICAJ SAVREMENIH MIGRACIONIH KRETANJA NA ZEMLJE EVROPSKE UNIJE

 

THE IMPACT OF MODERN MIGRATION MOVEMENT AT THE EUROPEAN UNION

 

 

 

Prof. dr Jugoslav Jovičić

Univerzitet u Travniku                                                                                                       

e-mail: jugoslav.jovicic@gmail.com

           

Doc. dr Stevan Petković                           

Univerzitet u Travniku                                                                                                       

e-mail: stevan74petkovic@gmail.com

 

Sažetak:

Dinamika migracije je zadnjih godina u značajnom porastu i veoma je teško je sagledati njene dugoročne razvojne posljedice. Stanovništvo Evropske unije suočava se sa jednom od najvećih migrantskih kriza, koja već duže vrijeme predstavlja najvažniji demografski, ekonomski i politički problem evropskog društva.

Jedan od osnovnih demografskih izazova koji sa sobom nosi migrantska kriza jeste i činjenica da najveći broj migrantskog stanovništva čini mlado stanovništvo, odnosno stanovništvo u reproduktivnom periodu i mlado radno sposobno stanovništvo. S druge strane, evropsko stanovništvo je među najstarijim na svijetu i Evropa se suočava sa nedostatkom radnika koji se izražava milionima. Taj trend će se nastaviti i pretpostavka je da će trajati do 2050. godine.

 

Ključne riječi: stanovništvo, migraciona kretanja, ekonomija, Evropska unija

 

Summary:

The migration dynamics has been on the rise in recent years and it is very difficult to see its long-term developmental consequences. The population of the European Union faces one of the biggest migrant crises, which for a long time represents the most important demographic, economic and political problem of European society.

One of the basic demographic challenges of the migrant crisis is the fact that the largest number of migrant populations is made up of young population, that is, the population in the reproductive period and the young working age population. On the other hand, the European population is among the oldest in the world and Europe faces the lack of workers expressed in millions. This trend will continue and the assumption is that it will last until 2050.

 

Key words: population, migration, economy, European Union