Okvirne teme za izlaganje na znanstvenom-stručnom skupu su:

 

 • Promjene i procesi u hrvatskim iseljeničkim (i drugih iseljeničkih zajednica s područja ex Jugoslavije) zajednicama
 • Mogućnosti suradnje hrvatskog iseljeništvas Hrvatskom: kultura, ekonomija, znanost.
 • Demografski aspekti iseljavanja.
 • Iseljavanje mladih
 • Brain drain: iseljavanje visookoobrazovnihstručnjaka
 • Migracije i razvoj Hrvatske
 • Migracije i izbjeglička kriza
 • Globalne migracije u 21.stoljecu
 • Faktori koji utječu na globalne migracije
 • Nejednaki učinci globalizacije i  utjecaj na migracije
 • Nacionalna država i globalne migracije
 • Kozmopolitska Europa i izazovi migracija
 • Mediteranska izbjeglička ruta i EU
 • Balkanska izbjeglička ruta i EU
 • Antiimigrantske stranke u EU
 • Doba izbjeglica  i politička filozofija nacionalnih država prema strancima
 • Dijaspora/dijaspore u doba globalizacije
 • Stranci ili slika Drugoga u globalno doba
 • Demografska dimenzija globalizacije i migracije
 • Regionalne migracije i gospodarski razvoj Hrvatske
 • Nacionalni naprama europskog identiteta
 • Brendiranje nacije
 • Etničko poduzetništvo
 • Hrvatski identitet i religija
 • Religijski identiteti
 • Useljavanje i integracija potomaka iseljenika u Hrvatsku.
 • Povijest, stanje i perspektive hrvatskih nacionalnih manjinskih i autohtonih zajednica.
 • Manjine i nacionalne manjine u suvremenim društvima.
 • Stare i nove nacionalne manjine.
 • Rješavanje problema državljanstva u novonastalim državama.
 • Hrvati u BiH.
 • Položaj Hrvata u BiH
 • Hrvati kao konstitutivni narod.
 • Hrvati u građanskom statusu ali bez nacionalno-manjinskih prava.
 • Europska unija i nacionalni identitet.
 • Virtualno i realno u informatičkom dobu.
 • Dijasporski virtualni identiteti etničkih/nacionalnih grupa.
 • Forme umrežavanja i identitet virtualnih dijasporskih zajednica
 • Značajke eurointegracijskih procesa na razvoj poduzetništva
 • Utjecaji migracija na regionalni razvoj
 • Feminizacija migracija
 • Uloga žena u migracijskim procesima
 • Migracije i žensko poduzetništvo