Program

PLENARNI

prof. dr. sc. Anđelko Akrap

Katedra za demografiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

 

Lokalni identiteti u kontekstu demografskih promjena

 

dr. sc. Mato Arlović

sudac Ustavnoga suda Republike Hrvatske

Zajedničke europske vrijednosti i/ili vrijednosti nacionalnih država – dilema i/ili cilj?

 

prof. dr. sc. Ljubo Jurčić

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nacionalni identitet, gospodarski rast i društveni razvoj

 

doc. dr. sc. Stjepan Šterc

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Velike migracije – sigurnosna prijetnja hrvatskom prostoru?
doc. dr. sc. Marin Strmota

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Utjecaj demografskih promjena na sustav socijalne zaštite u Hrvatskoj

 

Doc. Daniela Arsenović

Docent

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

 

Nacionalna pripadnost stanovništva kroz popise: metodološko i političko pitanje

 

Dr. sc. Damir Josipovič, viši znanstveni suradnik

Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, Slovenija

Croatian-Slovene border territory and its people in contested areas after the verdict of the Arbitration Tribunal in Hague
Prof. dr Jugoslav Jovičić

Univerzitet u Travniku, BiH

Doc. dr Stevan Petković

Univerzitet u Travniku, BiH

Uticaj savremenih migracionih kretanja na zemlje Evropske unije
Izv. Prof. Dr. Sc. Dragan Todorović , FIlozovski fakultet, departman za socologiju Univerziteta u Nišu, Srbija Tolerancija, multikulturalizam i interkulturalizam na Balkanu
Izv. prof. Marina Lukšić Hacin, znanstvena savjetnica

ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Ljubljana, Slovenija

Kompleksnost fenomena globalnih migracija
Izv. prof. Natalija Jovanović

Filozofski falultet Univerziteta u Nišu, Srbija

Društveni i ekonomski faktori globalnih migracija
Prof. Juan Carloc Radovich, Filozofski fakultet, odsjek za antropologiju, Buenos Aires, Argentina Provizorna pitanja o procesima identiteta hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Argentini”.

NACIONALNE MANJINE U DRŽAVAMA U REGIJI

Prof. dr Drаgаn Todorović

Filozofski fаkultet u Nišu

Doc. dr Nаtаšа Simeunović Bаjić

Filozofski fаkultet u Nišu

Slike o Cigаnimа i Romimа u Srbiji: dekonstrukcijа novinskih nаslovа
dr.sc. Danijel Vojak

viši znanstveni suradnik

Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“

Komemorativno tkivo sjećanja ili o utjecaju diskursa kulture sjećanja na stradanje Roma u Drugom svjetskom ratu unutar romske zajednice u Republici Hrvatskoj
Dr. sc. Sonja Tošić Grlac

Branko Sušec, prof

Povijest, stanje i perspektiva romske zajednice u Međimurju
dr .sc Jelena Milanković Jovanov

doc. dr.sc. Smiljana Đukičin Vučković

 Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departaman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

Savremene odlike obrazovanja romskog stanovništva u Republici Srbiji
Zlata Berkeš

doktorandica Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Mađari u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (migracije, jezik i identitet)
Dr.sc.  Vera Klopčič. Viša znanstvena suradnica, Inštitut za narodnostna vprašanja

Ljubljana, Slovenija

Stare i nove manjine u Sloveniji
Mr. sc. Šenol Selimović,

Doktorant Fakultet političkih znanosti

Politička percepcija esula u Hrvatskoj: između „welcoming culture“ i „culture of exclusion“
Dr. sc. Babić, Dragutin , znanstveni savjetnik

Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

Osnovnoškolsko obrazovanje nacionalnih manjina u Vukovarsko-srijemskoj županiji – analiza empirijskog istraživanja (fokus grupa)
dr.sc. Sandra Kralj Vukšić

Slovački centar za kulturu Našice

Etnički identitet slovačke nacionalne manjine u Hrvatskoj kroz prizmu institucionalizacije slovačke zajednice na našim prostorima
Dr. sc.  Nada Raduški, znanstvena savjetnica

Institut za političke studije Beograd

Multikulturalizam kao okvir za očuvanje jezika i pisma nacionalnih manjina u Srbiji
dr. sc. Filip Škiljan

viši znanstveni suradnik, Institut za migracije i narodnosti

dr. sc. Vlatka Dugački

znanstvena suradnica, Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Muslimani/Bošnjaci u Sisku
Doc. Smiljana Đukičin Vučković

Prof. Darko Gavrilović

Izv. prof. Ljubica Ivanović Bibić

 Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

Polna i starosna struktura kao faktor održivosti rumunske populacije u Vojvodini
Dr. sc. Damir Josipovič, viši znanstveni suradnik

Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubaljana, Slovenija

Changing ethnic structure of Ljubljana: does the old dichotomy of the new and the old minorities works?
Dr. sc. Slaven Ružić

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb

Pristajanje dijela srpske manjine u Republici Hrvatskoj uz velikosrpsku politiku Slobodana Miloševića 1990-ih godina; uzroci i posljedice

HRVATI KAO NACIONALNA MANJINA

Marko Mandir mag. art.

predsjednik Hrvatskog kulturnog društva u Mariboru

“Hrvati u Sloveniji – četvrt stoljeća nove paradigme”
Prof. em. dr. Šime Ivanjko

Počasni konzul RH u Sloveniji

Položaj i perspektive Hrvatske zajednice u Republici Sloveniji
Mr. sc. Boris Nikšić, stručni savjetnik

Institut za migracije i narodnosti

Hrvatska nacionalna manjina u Rumunjskoj
dr. sc. Krešimir Bušić, viši znanstveni suradnik

Filozofski fakultet u Osijeku

Bunjevačko-šokački Hrvati u R. Mađarskoj i R. Srbiji/AP Vojvodini- povijesni okvir za istraživanje integracijskih i dezintegracijski procesa
Doc. dr. sc. Mario Bara

Hrvatsko katoličko sveučilište

Migracije i etnokulturni identitet podunavskih Hrvata Bunjevaca u Hrvatskoj
Zvonimir Deković

predsjednik Hrvatskoga nacionalnog vijeća Crne Gore

Hrvati Boke danas: stanje i perspektive
dr. sc. Vinicije B. Lupis

znanstevni savjetnik

Područni centar Dubrovnik

Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Bokeljska mornarica kao  paradigma hrvatske kulturne baštine
dr. sc. Mato Arlović

Ustavni sud Republike Hrvatske

“Nove” nacionalne manjine u RH i Hrvati kao nacionalna manjina u novonastalim državama raspadom SFRJ
Mr.sc. Krešimir Gjuranović,

Boris Grgurević, dipl.ing.

MIGRACIJA BOKELJSKIH HRVATA IZ BOKE KOTORSKE U HRVATSKU
Tomislav Žigmanov, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata

Darko Baštovanović, Hrvatsko nacionalno vijeće

Položaj hrvatske nacionalne manjine u Srbiji i izazovi u procesu pristupanja Srbije Europskoj uniji

EMIGRACIJA/KNJIŽEVNOST

Doc.dr.sc. Vjekoslava Jurdana

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Hrvatska emigracija u Ameriku kao socio-historijska činjenica te performansi u poeziji, glazbi, izložbi i na filmu: hrvatsko mjesto Zlobin u Americi u stvaralačkoj invenciji Radovana Tadeja
 Izv. prof. dr. sc. Jelena Šesnić

Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za anglistiku

Američka liberalna pedagogija sebstva u djelima Vladimira Gossa
Mr. sc. Božidar Petrač, književni povjesničar, publicist, prevoditelj Pavao Tijan (1908-1997)
Dr. sc. Ivan Čulo, dipl. iur.; dipl. phil.

Institut Fontes Sapientiae, Zagreb

Ljudska prava u hrvatskoj emigrantskoj misli
Prof. Dr Dragana R. Mašović

Profesor Irskih i Američkih studija

Filozofski fakultet

Univerzitet u Nišu

Srbija

Nepristajanje (non-compliance) kao motiv iseljavanja mladih: kritička čitanja literature migracije
doc.art. Aleksandra Rotar

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Suvereni kolaži Ellen Semen razvijani na diskursu novih estetika
Doc. dr. sc. Vladimir Lončarević Pitanja hrvatskog državno-nacionalnog razvoja u misli Mirka Meheša
dr. sc. Katica Jurčević, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, znanstveni zavod

dr. sc. Ozana Ramljak, Veleučilište Vern.

Voditeljica preddiplomskog studija Filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja

Terminološka promišljanja/rasprava o iseljeničkoj knjniževnosti

ISELJENIŠTVO POVIJEST

Matea Bačko Pogledi hrvatske intelektualne emigracije na hrvatsko pitanje u Jugoslaviji od 1971. do 1990. na primjeru Nove Hrvatske
Dr. sc. Ivan Tepeš

Hrvatska matica iseljenika

Odnos Vladka Mačeka prema hrvatskom pitanju i Jugoslaviji kroz djelovanje u organizacijama emigranata Srednje i Istočne Europe od 1947. Do 1964.
dr. sc. Darija Hofgräff

Hrvatski državni arhiv

Hrvati u svjetlu politike prema iseljeništvu 1920. – 1939. godine
Nikica Mihaljević

pisac i publicist

Hrvatska kakvu je malo tko doista želio
Tomislava A. Kosić, lic. phil.

University of Zurich, Department of History, doktorantica

«Ja sam internacionalna osoba» – Iskustva i identiteti radnica iz Jugoslavije u Švicarskoj (1960-1980)
Suzana Jurković,

doktorandica na poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Zadru smjer “Jadran-poveznica među kontinentima”.

Crtice Bolivijskih iseljenika iz Trogira
Martin Pavlov

Ante Pavlov

Sjećanje na osnivanje sportskog  nogometnog kluba „Mladi Hrvat“  (Young Croatian)   koji se početkom 70-tih natjecao u Prvoj amaterskoj ligi Sydneya   – uloga i značaj razvoja nacionalnih  sportskih klubova u očuvanju nacionalnog identiteta Hrvata u iseljeništvu

ISELJENIŠTVO SUVREMENO

Tea Cacović, prof

dr. sc. Katica Jurčević, viša znanstvena suradnica,

dr. sc. Natasha Kathleen Levak

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, znanstveni zavod

Suvremene globalne ženske migracije i iseljavanje žena iz Republike Hrvatske
Borna Jurčević, doktorant

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Ivan Bračić, doktorant

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Iseljavanje mladih – činjenice i problematika
doc.dr.sc. Radojka Kraljević

Sveučilište Libertas

Prof.dr.sc. Mladen Knežević

Sveučilište Libertas

Studenti i njihova socijalna  okolina o percepciji budućnosti
Doc. dr. sc. Stjepan Šterc ,

Hrvatki studiji Sveučilišta u Zagrebu

Šimun Lončarević

Jelena Slavić Miljenović

Luka Krstulović

Tamara Bodor, Svjetski savez mladih Hrvatska

Usporedba iskustva mladih iseljenika-povratnika s obzirom na razloge iseljavanja
dr. sc. Mislav Rubić

Viši stručni savjetnik

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Služba za migracije

Očekivanja i dojmovi Hrvata iseljenika i povratnika
doc. dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić znanstvena savjetnica

Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

Povratak u Republiku Hrvatsku: percepcija i preporuke hrvatskih iseljenika iz Australije i Sjedinjenih Američkih Država
Doc. dr. sc. Tado Jurić

Hrvatsko katoličko sveučilište

Vratiti se ili ostati? Promišljanja o povratku novoiseljenih Hrvata u Njemačku
Tuga Tarle, prof. diplomatkinja, prevoditeljica

Doktorantica Sveučilište u Zadru

Hibridizacija svijeta ili globalizacija dijaspore
Dr.sc. Marica Marinović Golubić

izv. prof.dr.sc. Krešimir Peračković

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Sociokulturne značajke suvremenih povratnih migracija u Hrvatskoj – primjer s otoka Korčule
Dr. sc. Ivona Škreblin Kirbiš

Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Životne vrijednosti kao prediktor stavova studenata prema emigraciji

BIH

Institut za društveno-politička istraživanja (IDPI), Mostar Nacionalno-demografske promjene u BiH između Popisa 1991. i 2013. godine s fokusom na mogućnosti za ostanak i povratak Hrvata
Doc. dr.sc. Žarko Dugandžić.

Sveučilište u Mostaru

Filozofski fakultet

Hrvati Bosne i Hercegovine na putu demografskog kolapsa
Doc. dr. sc. Marija Benić Penava,

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Sveučilište u Dubrovniku

Franjo Barišić, Viši savjetnik za GIS

Grad Dubrovnik

Iseljavanje rimokatolika iz Bosne i Hercegovine: primjer Župe Dubrave u Bosanskoj Posavini

RELIGIJA

David Čiplić

struč. spec. theol.

Katolicizacija prve kršćanske Crkve kao model katolicizacije Crkve u Hrvata
Dr. sc. Darko Richter Rascjep pravoslavne porodice između hrvatstva i srpstva
Dr. sc. Dubravka Petrović Štefanac

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK

Promišljanja kardinala Franje Kuharića i razvoj hrvatskoga identiteta
Prof. dr. sc. Stipe Tadić, znanstveni savjetnik, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Izv. prof. Vine Mihaljević, znanstveni savjetnik, Institut društvenih znanosti Ivo PIlar

Neke religijske sastavnice hrvatskog identiteta
Dr. sc. Katica Jurčević

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni zavod

Erik Brezovec, asistent, odjel za sociologiju

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Zvonimir Ančić

Hrvatska biskupska konferencija

Fenomenologija kao analitičko i empirijsko sredstvo u društvenim i humanističkim istraživanjima: Značenje religije za kolektivni identitet Janjevaca u Republici Hrvatskoj
Tanja Trošelj Miočević

doktorand povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Katolička crkva i Hrvati izvan domovine

AZIL

dr. sc. Zlatko Šram, viši znanstveni suradnik

Hrvatski centar za primijenjena društvena istraživanja

Zagreb

Doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj, viša znanstvena suradnica

Institut za migracije i narodnosti

Zagreb

 

dr. sc. Jasminka Dulić

Novinsko-izdavačka ustanova Hrvatska riječ

Subotica, Srbija

Ideološki stavovi u pozadini hostilnog antiimigranstkog stava prema izbjeglicama sa Srednjeg istoka (Sirija, Irak, Afganistan)
Doc. Kovačević Vlaho

Krunoslav Malenica

Igor Jelaska

Filozofski fakultet u Splitu, odsjek za sociologiju

Tražitelji azila kao nacionalna i religijska prijetnja unutar studentske populacije Sveučilišta u Splitu
Dr. sc. Kristian Lewis, viši znanstveni suradnik

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

doc. dr. sc. Anita Skelin Horvat

Zavod za lingvistiku

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Antiimigrantski diskurs u europskoj politici
Prof. dr. sc. Ivan Markešić

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

MIGRANTI – obogaćenje ili prijetnja društvu
Branka Arlović dipl.iur.

Hrvatski Crveni križ

Egzistentnost načela solidarnosti u zajedničkom azilnom sustavu Europske unije
Sabrineh Ardalan.

Assistant Clinical Professor of Law

Assistant Director, Harvard Immigration and Refugee Clinic

Harvard Law School

Granična politika EU i SAD – a: Vanjska kontrole migracije i povreda prava na azil
Iris Goldner Lang

Jean Monnet Professor of EU Law and Holder of the UNESCO Chair on Free Movement of People, Migration and Inter-Cultural Dialogue, University of Zagreb

Zapadnobalkanska ruta i Hrvatska: na marginama ili u središtu događaja u EU?
Prof dr. sc.  Darko Gavrilović

Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

Doc dr. sc.  Daniela Arsenović

Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

Izbeglice u kolaboracionistickoj propagandi okupirane Srbije 1941-1942 godine

OPĆENITO MIGRACIJA

Mark Gjokaj ? Suvremene migracije (kao) državni i globalni-europski izazov i/ili  prekompozicija  granica i identiteta
Dario Butković

polaznik poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Politologija“ na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Utjecaj migracija na promjene u talijanskoj politici
Dr. sc.  Tijana Perić Diligenski

Naučni saradnik u Institutu za političke studije, Beograd

Koruptivni aspekti migracija u postjugoslovenskim tranzicionim kontekstima
Doc. dr. sc. Tvrtko Jolić, znanstveni suradnik

Institut za filozofiju, Zagreb

Komu šteti imigracija?
Romana Pozniak, doktorandica

Institut za etnologiju i folkloristiku (IEF)

Humanitarni rad između pomoći i biznisa
Mr.sc. Jure Vujić

Institut za geopolitiku i strateška istraživanja

Geopolitičke i filozofske dimenzije  legitimacijskog diskursa migracija u suvremenom zapadnom imaginariju
Lana Pavić

doktorska kandidatkinja

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Kozmopolitska Europa i izazovi migracija
Ivan Kraljević, mag. polit.

asistent, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Utjecaj migrantske krize na budućnost EU
Doc.dr.sc.Marina Đukić

Akademija za umjetnost i kulturu, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Mirta Bijuković Maršić

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Jesenka Ricl

CroCulTour, Hrvatsko društvo kulturnog turizma, Osijek

Migracije – žene, prostor, mediji
Doc. dr. sc. Vlatka Lemić

arhivska savjetnica

Hrvatski državni arhiv, Zagreb

Arhivi, zajednica i društvo u suvremenom globalnom okruženju – interakcija & solidarnost

IDENTITET NACIONALNI EUROPSKI

Dr. sc. Helena Burić

Filozofski fakultet u Splitu

Nacionalni, kulturni, klasni i drugi identiteti u suvremenoj Hrvatskoj u kontekstu EU, globalizacije i suvremenih migracija
dr. sc. Mato Arlović

Ustavni sud Republike Hrvatske

Europske vrijednosti, ljudska prava i slobode osnova Ustava Republike Hrvatske i Ugovora o Europskoj Uniji
Anamaria Sabatini, prof.

Doktorantica doktorskog sveučilišnog studija kroatistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nacionalni naprema europskog identiteta – brendiranje nacije
Doc.dr.sc. Vladimir Filipović

Libertas međunarodno sveučilište

Tumačenja prošlosti migracija u hrvatskoj u suvremenoj historiografiji
Izv. prof. dr. sc. Mladen Puškarić, Hrvatski studiji

Sveučilište u Zagrebu, odjel za socilogiju

Europska unija na raskrižju
 Stjepan Šulek, novinar, diplomat, prevoditelj Europska unija i nacionalni identitet
Prof. dr. sc. Zoran Kurelić

Fakultet političkih znanosti

Prokleti imperiji
Prof. dr. sc. Anđelko Milardović

Institut za migracije i narodnosti

Fenomen identiteta u globaliziranom svijetu
Darko Marinac Strateško komuniciranje: Ugled i položaj RH

IDENTITET, OBRAZOVANJE, JEZIK

Dr. sc. Marijanca Ajša Vižintin, znanstvena suradnica

ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Ljubljana, Slovenija

Od strpnosti do medkulturne vzgoje in izobraževanja
Prof. dr. sc. Marijan Šunjić

Sveučilište u Zagrebu

Uloga obrazovnog sustava na formiranje i razvoj identiteta
dr.sc. Ivana Petrović

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu,

odsjek za engleski jezik i književnost

Višejezičnost i višestrukost identiteta
dr. sc. Josip Lasić

Sveučilište u Splitu

Filozofski fakultet. Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Hrvatski kao manjinski jezik na valu novoga iseljavanja: puno pitanja, a malo odgovora
Dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević

Grad Zagreb

Izv. prof. Irena Cajner Mraović

Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu, odsjek za sociologiju

Barbara Prprović

Crveni križ Čakovec

Povjerenje hrvatskih iseljenika u školstvo u Hrvatskoj i Sjedinjenim Američkim Državama

IDENTITET KULTURA

Dr.sc. Romana Lekić, prof. v.š.

Pomoćnica dekana Edward Bernays visoka škola za komunikacijski menadžment

Karlo Kolesar

Edward Bernays visoka škola za komunikacijski menadžment

Adrian Beljo, prof., viši predavač

Edward Bernays visoka škola za komunikacijski menadžment

Folklorni simboli u Hrvatskoj kao simboli istinskog i lažnog identiteta
Dr. sc. Marijana Borić

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Znanstveno nasljeđe kao dio kulturne baštine i nacionalnog identiteta. Primjer Fausta Vrančića i Marina Getaldića
M. sc. Krešimir Galin Identiteti izgrađeni kulturom, ekonomijom i državom – vjera, običaji, simboli, glazba i glazbala – migriraju; arheomuzikologija, arheologija, etnologija i genetika to dokazuju i datiraju
Prof. dr. sc. Stipe Kutleša, Institut za filozofiju, Zagreb Hrvatska filozofija i nacionalni identitet
Dr. sc. Jernej Mlekuž,viši znanstveni suradnik, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije Identiteta, migracije in (kozmo)klobasa
Viktorija Kudra Beroš, prof.

Institut za migracije i narodnosti

Nedostupna arhivska građa kao objekt emocija u (re)konstrukciji hrvatskog nacionalnog identiteta
Dr. sc. Petra Barišić

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nacionalni identitet kao osnova za brendiranje Hrvatske
Ivan Perkov, asistent, odsjek za sociologiju

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Erik Brezovec , asistent, odsjek za sociologiju

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Josip Ježovita, asistent, odjel za socilogiju

Hrvatsko Katoličko Sveučilište

Sociološki aspekti promjena naziva ulica i trgova u Gradu Zagrebu od osamostaljenja Hrvatske do danas

DEMOGRAFIJA

Doc. dr. sc. Marin Strmota

Docent na Katedri za demografiju, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Usporedba domaće i inozemne službene statistike o iseljavanju iz Hrvatske
izv. prof. dr. sc. Nenad Pokos

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

dr. sc. Nikola Šimunić

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Područni centar Gospić

Regionalni aspekt iseljavanja iz Hrvatske nakon ulaska u Europsku uniju
Dr. sc. Robert Skenderović

Viši znanstveni suradnik

Hrvatski institut za povijest

Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje

Slavonski Brod

Migracije, urbanizacija i državne strategije – povijesno-demografska perspektiva
Dr.sc. Domagoj Novosel

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Uprava za demografski razvoj, obitelj, djecu i mlade

Sektor za demografski razvoj

Utjecaj migracija na identitet prostora i stanovništva Zagrebačkog prigorja
Doc. dr. sc.  Milica Solarević

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Doc. dr Sanja Božić

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Dr. sc.  Zoran Pavlović

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i redovni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta „Privredna akademija” u Novom Sadu

Prof. dr. sc.  Tamara Lukić

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Anđelija Ivkov-Džigurski

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Demografska otpornost gradova u Srbiji – izazovi budućeg razvoja
Prof. dr. sc. Dražen Živić

znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar

Dr. sc. Ivo Turk

viši znanstveni suradnik

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

 

Demografska bilanca Hrvata u Republici Srbiji (2002. – 2016.)
Marin Perko

doktorand, poslijediplomski doktorski studij Jadran – poveznica među kontinentima, Sveučilište u Zadru

Projekt nade: Ravča – Drvenik
Prof. dr. sc.  Anđelija Ivkov-Džigurski

Dr.sc. Jelena Milanković Jovanov asistent

Doc. dr. sc.  Milica Solarevic

Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

Karakteristike feritiliteta etničkih grupa Vojvodine

INSTITUCIJE, UDRUGE

prof. dr. sc. Josip Jurčević, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, odsjek za povijest Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u dijaspori i domovini – HAZUDD
Mijo Marić, prof. Migracije, neki  psihološki aspekti seljenja, te oblici sadržajnog i funkcionalnog organiziranja doseljenih skupina (iskustva Hrvatske matice iseljenika i UBH Prsten)
Anđelko Markulin, predsjednik udruge Hrvata Luksemburg Udruge Hrvata u Luksemburgu
Dario Magdić

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Mogućnosti suradnje hrvatskog iseljeništva s Hrvatskom: kultura, ekonomija, znanost…
Croatiana Orešković

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Brendiranje nacije – iskoraci ureda
Marija Matek

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Ured dobrodošlice
Prof. dr. sc. Ivo Grgić

Sveučilište u Zagrebu Agronomski  fakultet

Hrvati BiH u Hrvatskoj – različitost kao bogatstvo i kako je očuvati: primjer UBH Prstena
Kemo Sarač, pomoćnik ministrice za iseljeništvo

Isma Stanić, šefica Odsjeka za privrednu, obrazovnu, naučnu i kulturnu saradnju sa iseljeništvom

Ana Judi Galić, šefica Odsjeka za statusna pitanja i informisanje iseljeništva

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Uključivanje iseljeništva/dijaspore u razvoj u Bosni i Hercegovini

HGK PANEL/ I PANEL TRŽIŠTE RADA

Krešimir Ivanda, doktorant

Katedra za demografiju

Ekonomski fakultet Zagreb

Doseljeni u Hrvatsku i pozicija na tržištu rada
Prof. dr. sc. Jovan Filipović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Srbija Ekonomski i societalni uticaj društvenih i monetarnih dijaspora doznaka: slučaj Srbije
Danijel Knežević, mag. oec.

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski

Dr.sc. Ivica Katavić, prof. v. š.

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski

Vitomir Tafra, mag. oec.

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski

Utjecaj migracijskih kretanja na održivi ljudski kapital u Republici Hrvatskoj
Doc. dr. Željko Bogdan

Sveučilište u Zagrebu

Ekonomski fakultet Zagreb

Utjecaj doznaka iseljenika na hrvatsko gospodarstvo
dr. sc. Natasha Kathleen Levak,

dr. sc. Maria Florencia Luchetti, Sara Paraga, Hrvatski studiji Sveučlišta u Zagrebu

doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj, Institut za migracije i narodnosti

Sudjelovanje iseljenika na tržištu rada u matičnoj domovini, Hrvatskoj: od procesa do sudjelovanja

HGK PANEL/ II PANEL TURIZAM

mr. sc. Dijana Katica, predsjednica Udruge za turizam i ruralni razvoj “KLUB ČLANOVA SELO”, predstavnik i poznavatelj kretanja i migracija na turističkom tržištu (osobito ruralnih područja)

Ivo Bašić, dip.oec., glavni tajnik Ministarstva turizma

izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić, pročelnik katedre za turizam Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

Ante Grancarić, dipl.oec., direktor i suvlasnik Swanky Travel & Destination Urban

agencije odnosno Swanky Mint Hostela, Ilica 50, Zagreb

? predstavnik HGK turizam

SUVREMENI HRVATSKI TURIZAM – identitet i migracije (prilike i prijetnje)

HGK PANEL/ III BRAIN DRAIN LIJEČNICI

Dr. Ljubiša Mitrović

profesor emeritus

Sveučilište u Nišu

Filozofski fakultet

Dragana Mitrović

suradnica Centra za balkanske studije

Niš, Srbija

Učinci procesa asimetričneglobalizacije na “odljev mozgova” u suvremenosti
Sanja Mišević

odvjetnica u Odvjetničkom društvu Mišević i Jarić

Goran Jarić

odvjetnik u Odvjetničkom društvu Mišević i Jarić

Iseljavanje zdravstvenih radnika
izv. prof. dr. sc. Ingrid Prkačin

prim. dr. med.

Specijalist interne medicine, nefrolog, specijalist hitne medicine

Pročelnica Interne poliklinike KB Merkur, Zagreb

Budućnost hrvatskih liječnika – izazovi globalizacije  i migracija

„Quo vadis“ Hrvatska?

Ivan Bekavac, dr.med.

Spec.anestez., reanimat. i intenz.med.

Hrvatska liječnička komora

Voditelj Ureda stručno medicinskih i međunarodnih poslova

Hrvatska – zemlja odlazećih liječnika
Jelena Dinić

Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

Irena Tasković

Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

Marija Sindjić

Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

Istraživanje vrednosnih orijentacija mladih visokoobrazovanih emigranata iz Srbije

HGK PANEL/ IV panel  -pozitivni primjeri migracija/žensko poduzetništvo

Violeta Blatančić

vlasnica i direktorica tvrtke Tech Garden iz Šibenika

Mateja Đaković

suvlasnica i direktorica tvrtke Business Depot iz Pleternice

Anamarija Blažević gradonačelnica Pakraca

Sanela Dropulić.

Poduzetnica i voditeljica virtualnog ženskog poduzetničkog centra u Zagrebu

Pozitivni primjeri migracija u Hrvatskoj

HGK PANEL/ V PANEL

Matija Posavec, mag. Ing.

Župan međimurske županije

Značajke eurointegracijskih procesa na razvoj poduzetništva, primjer Međimurske županije
Doc. dr. sc. Željana Jovičić

Univerzitet u Banja Luci, Ekonomski fakultet Banja Luka

Partnerstvo javnog i privatnog sektora u tranzicionom društvu: prilika ili izgovor?
Prof. dr. sc. Domagoj Hruška, Zagreb

Prof. dr. sc. Tihomir Luković, Dubrovnik

Tržišna ekonomija u funkciji ekonomija u tranziciji i razvijenih ekonomija Europe
Dr. sc. Caroline Hornstein Tomić

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Potentials (un-) leashed: a critical review of change agency in remigration processes
Klub poduzetnika Prsten?
Visoka škola Zrinski-poduzetništvo